CREATIEVE DENKTECHNIEKEN

Creatieve denktechnieken doorbreken de geijkte denkpatronen en de gangbare wijze van probleem oplossen. Ze bevorderen zaken als het denken in alternatieven, uitstellen van een oordeel, associëren, voorstellingsvermogen en waarnemen. Voorbeelden van creatieve denktechnieken zijn brainstormen, mindmappen en het gebruik maken van metaforen. Creatieve denktechnieken maken lastige vraagstukken leuk. Zij geven veel energie!

Meestal maken we bij het oplossen van vraagstukken gebruik van onze dominante linkerhersenhelft. Hierin bevindt zich het logisch, rationeel en analytisch denken.

Creatieve ideeën ontstaan juist vanuit intuïtie, associëren, emotie en verbeelden. Het creatieve denkvermogen zit in onze rechterhersenhelft.

Creatieve denktechnieken schakelen de linkerhersenhelft tijdelijk uit. Hierdoor krijgt de rechterhersenhelft vrij spel. De linkerhersenhelft komt weer van pas bij het realiseren van creatieve ideeën. Dan maken we namelijk een plan om vanuit het hier-en-nu onze ideeën (de gewenste situatie) te realiseren. Analyse en logica brengen ons dan van A naar B.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.